ДепартаментНова българистика

Проф. Михаил Неделчев

Проф. Михаил Неделчев

e-mail: mnedeltchev@nbu.bg

 

Академична длъжност: почетен професор

 

Основни изследователски интереси в областта на: литературна история и теория; текстология

Допълнителни изследователски интереси в областта на: общосоциална история; политическа философия; култура на града

 

Образование:

■ 1970 г. – Софийски университет – Славянска филология с втора специалност философия

 

Участие в международни и национални проекти:

■ Активен постоянен участник в дългосрочния проект на департамент „Нова българистика“ „Годините на литературата“ с ръководител доц. Пламен Дойнов (2008 - );

■ Активен постоянен участник в дългосрочната научноизследователска програма на департамент „Нова българистика“ „Литературата на Народна република България (1946–1990)“ с ръководител доц. Пламен Дойнов (2008 –);

■ Активен постоянен участник в дългосрочната научноизследователска програма на департамент Нова българистика на НБУ „Съвременната българска литература (след 1990 г.)“ (2014 –);

■ Ръководител на литературноисторическата школа на НБУ към Департамент „Нова българистика“ (2011 –);

■ Участник в множество съвместни проекти с фондациите „Фридрих Науман“ и Про Хелвеция;

■ Участник в проекта „Литература на три морета“ (с център о. Родос).

 

Обществена дейност:

■ Председател на Сдружение на българските писатели (от 2000)

■ Член на Съюза на българските журналисти

■ Член на Съюза на преводачите в България.

■ Главен редактор на сп. „Демократически преглед“

■ Председател на управителния съвет на дружество „Гражданин“

■ Народен представител е в Седмото Велико и в 36-то Народно събрание с листата на СДС (и председател на Комисията по радио и телевизия в него)

■ Политически говорител на Националния координационен съвет на СДС (1990-1991)

■ Заместник-председател по идеологическите въпроси и говорител на Радикалдемократическата партия

 

Награди

■ Носител на националната награда за хуманитаристика „Христо Г. Данов“ (2003) за книгата си „Размишления по българските работи“

■ Носител на специална награда на Салона на изкуствата в Националния дворец на културата (2003)

■ Носител на бургаската литературна награда за цялостно творчество „Голям златен Пегас“ (2004)

■ Носител на специална награда на Празниците на изкуствата „Аполония“ (2004)

■ Носител на националната награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“ на катедра „Българска литература“ във Великотърновския университет и община Златарица (2007)

■ Носител на националната литературна награда на името на Яворов (2008)

■ Носител на националната литературна награда „Тодор Влайков“ (2008)

■ През 2012 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен.

 

По-важни публикации:

Монографии

1. „Критически страници“ (1978)

2. „Социални стилове, критически сюжети“ (1988)

3. „Три студии“ (1992)

4. „Етюди за Яворов“. София: Изд. ателие „Аб“, 1998. ISBN 954-8786-88-5

5. „Личности на българската литература“. София: Дамян Яков, 1999. ISBN 954-527-110-8

6. „Писатели-преображенци и техни спътници“. София: Дружество „Гражданин“, 1999, 208 с. ISBN 954-896-615-8

7. „Размишления по българските работи (Културологическа, политическа и литературоведска публицистика)“. София: Издателска къща „Проф. Петко Венедиков“, 2003, 392 с. ISBN 954-9870-13-8

8. „Яворов. Литературна личност, истории на книги и стихотворения“. София: Дамян Яков, 2004, 246 с. ISBN 954-527-258-9

9. „Страници за Иван Богданов“. София: Нов български университет, 2009, 56 с. ISBN 978-954-535-621-6

10. „1910. Спомени от литературната година“. София: Нов български университет, 2010, 72 с. ISBN 978-954-535-627-8

11. „Апология на литературната история“. София: Нов български университет, 2010, 64 с. ISBN 978-954-535-655-1

12. „Литературноисторическа реконструкция“. София: Просвета, 2011, 392 с. ISBN 978-954-01-2546-6

13. „Цензурираните класици“. София: Сиела, 2011, 408 с. ISBN 978-954-28-1005-6

14. „Двете култури и техните поети“. София: Нов български университет, 2012, 144 с. ISBN 978-954-535-723-7

15. „Любов и литература“. София: Нора 2000, 2013, 160 с. ISBN 978-954-865-714-2

16. „Яворовата година на траура“. София: Нора 2000, 2014, 34 с. ISBN 978-954-835-722-7

17. „Морал и политика. Страници за Тодор Влайков“. София: Нора 2000, 2015, 60 с. ISBN 978-954-835-724-1.

18. „Ефектът на раздалечаването. Студии за литературата на Народна република България“. София: Кралица Маб, 2015, 394 с. ISBN 978-954-533-143-5.