facebook

ДепартаментНова българистика

Проекти

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „УЧЕБНИ ПРОГРАМИ“ КЪМ ФАКУЛТЕТИТЕ
 •  

   

  ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В ПЕРСПЕКТИВАТА НА ЕКРАННИТЕ И СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА (съвместно с Департамент „Чужди езици и култури“)

   

  Финансиране: ФОНД „УЧЕБНИ ПРОГРАМИ“

   

  Направление: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

   

  Ръководител: ОГНЯНА ТЕНЕВА ДОЦ. ДФН

   

  Статус: РЕАЛИЗИРАН

   

  Посещение на студенти от ОООК Български език на спектакъла „Една българка“ по Иван Вазов в театър „Азарян“ (режисьор: Десислава Шпатова, сценарий: Десислава Шпатова и Снежина Петрова) – 20. 12. 2022 г.

   

  Постигнати резултати:

  1. По-задълбочено осмисляне на взаимовръзката език – култура
  2. Усъвършенстване на уменията за критическо мислене и за устно и писмено интерпретиране на театрален спектакъл