facebook

ДепартаментНова българистика

доц. д.н. Морис Фадел

доц. д.н. Морис ФаделДепартамент: Нова българистика

Телефон: -

E-mail: mfadel@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Основни изследователски интереси в областта на: Теория на литературата, история на българската, руската и западноевропейските и американските литератури

Допълнителни изследователски интереси: Философия, социология

Възможности за експертиза в областта на: Теория на литературата, философия на езика

Преподавателски интереси в областта на: Теория и практика на текстоизграждането, Теория на литературата, история на българската, руската и западно европейските и американските литератури, печатни медии

Образование:
2002 - Образователна и научна степен “доктор” по 05.04.01 “Теория и история на литературата”. Тема на дисертацията: "История и интерпретация във възгледите на Пол де Ман".
2000 - Магистърска степен по философия, СУ “Св. Климент Охридски”.
1996 - Магистърска степен по българска филология, СУ “Св. Климент Охридски”.
1991 - 32 ЕСПУ с изучаване на руски език “Св. Климент Охридски


Публикации:

Монографии

Животното като литературна провокация: “анималистиката” на Емилиян Станев. Издателство на Нов български университет, С., 2010.

Пол де Ман: опити с невъзможното. Издателски център “Боян Пенев” при Институт за литература – БАН. С., 2002.