ДепартаментНова българистика

Доц. Пламен Дойнов, д.н.

Доц. Пламен Дойнов, д.н.

e-mail: pdojnov@nbu.bg

 

Академична длъжност: доцент


Научна степен: доктор на науките


Основни изследователски интереси в областта на: Теория и история на литературата; История на българската литература; История и съвременни практики на цензурата и автоцензурата; Творческо писане (драматургия, поезия, литературна критика); Академично писане (есе, научна студия и статия, рецензия и др.).


Допълнителни изследователски интереси в областта на: Социология на литературата; История и теория на журналистиката; Книгоиздаване и печат; История на културата; Антропология; История на България през ХХ век.


Възможности за експертиза в областта на: История на литературата; Текстологията; Съвременната литература; Архивознанието; Книгоиздаването.


Преподавателски интереси в областта на: История на българската литература; История на цензурата; Академично писане; Творческо писане; История и съвременни практики на книгоиздаването и печатните медии; История и теория на журналистиката.


Образование:
• 2012 г. – доктор на науките (НБУ)
• 2010 г. – доцент по теория и история на литературата (НБУ, ВАК)
• 2007 г. – доктор по теория и история на литературата (НБУ, ВАК)
• 1994 г. – магистър по история (СУ „Св. Климент Охридски“)


Членство в организации:
• Сдружение на български писатели (1996 –)
• Институт за изследване на близкото минало (2009 –)


Участие в национални и международни проекти:
• Консултант на международния проект-изложба „A „Book Prison and its Inmates. Books written, re-written, imprisoned and saved in post–World War II Bulgaria“, в сътрудничество с департамент „Russian and Slavonic Studies“ при Шефилдския унивреситет, Великобритания (2015);
• Ръководител на националния проект и водещ на издателска поредица „Колекция Неиздадените“, организирани от Департамент „Нова българистика” на НБУ и Националния литературен музей (2014 –);
• Ръководител на националния проект „Литературата на НРБ в архивите с лимитиран достъп“, организирани от Департамент „Нова българистика” на НБУ (2014 –);
• Участник в научноизследователската програма „Съвременната българска литература (след 1990 г.)“, реализирана от департамент „Нова българистика“ на НБУ (2014 –);
• Участник в международния проект „Literary Pax Sovietica: Late Stalinism and East European Literatures“, организиран от Шефилския университет, Великобритания (май 2014);
• Ръководител на националния проект и водещ на издателска поредица „Алтернативният канон: Творбите“, организирани от Департамент „Нова българистика” на НБУ (2013 –);
• Ръководител на двустранния международен семинар „Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации“, организиран от Департамент „Нова българистика” на НБУ (декември 2013);
• Участник в международния проект „Хронологія радянської культури: константи й трансформації“, организиран от Нежински държавен университет „Н. Гогол“, Украйна (юли 2013).
• Участник в международния проект „Socialist Realism in Eastern and Central European Literatures: Origins, Institutions, Discourses“, организиран от Шефилския университет, Великобритания (март 2013);
• Член на екипа на националния проект за написване на учебника „НРБ от началото до края“, организиран от Институт за изследване на близкото минало – София (2011);
• Ръководител на националния проект и водещ на издателска поредица „Червено на бяло: Литературен архив НРБ“, организирани от Департамент „Нова българистика” на НБУ (2011 –);
• Член на екипа на националния проект за написване на „История на Народна република България. Режимът и обществото“, организиран от Институт за изследване на близкото минало – София (2009 –);
• Директор на научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“, реализирана от Департамент „Нова българистика” на НБУ (2008 –);
• Член на екипа на международния проект „Поезия на съседите”, организиран от Културен дом – Еденкобен и издателство „Вундерхорн” – Хайделберг, Германия, последван от книгата „Balkanische Alphabete: Bulgarien“ (2006–2008);
• Ръководител на националния проект и водещ (съвместно с проф. М. Неделчев) на издателска поредица „Годините на литературата“, организирани от Департамент „Нова българистика” на НБУ (2006 –).


Обществена дейност:
• Заместник-председател на Сдружение на български писатели (2003 –);
• Редактор в седмичника „Литературен вестник“ (1993 –).
• Член на журито за наградите „Аскеер“ в категория „Съвременна българска драматургия“ (2005 –);

 

Награди:
• Номинация в международния фестивал и конкурс „Европейски поет на свободата“ (Гданск, Полша, 2016);
• Национална награда за литературна критика „Иван Динков“ (2016);
• Национална награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“ (2015);
• Златен кръст за заслуги в областта на културата, присъден от Република Унгария (2013);
• Национална награда „Христо Г. Данов“ в категория „Хуманитаристика“ (2012)
• Национална награда за поезия „Николай Кънчев“ (2012 и 2016);
• Награда за съвременна българска драматургия „Аскеер“ (2006);
• Национална награда за поезия „Иван Николов“ (2004 и 2012);
• Национална награда за драматургия „Иван Радоев“ (2001).

 

По-важни публикации:
Монографии
1. „Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“. Казуси в литературното поле на НРБ“ (Институт за близкото минало; Сиела, 2017);
2. „Името на поезията: Николай Кънчев“ (Департамент „Нова българистика“ на НБУ; Кралица Маб, 2016);
3. „Литература, размразяване, разлом: 1962“ (Департамент „Нова българистика“ на НБУ; Кралица Маб, 2015);
4. „1910 и годините на литературата“ (Департамент „Нова българистика“ на НБУ; Кралица Маб, 2014);
5. „Алтернативният канон: Поетите“ (НБУ, 2012);
6. „Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ“ (Институт за близкото минало, Сиела, 2011);
7. „1907: литература, автономия, канон“ (Департамент „Нова българистика“ на НБУ; Кралица Маб, 2009);
8. „Българската поезия в края на ХХ век“ (в две части, Просвета, 2007).

 

Авторски сборници с критика
1. „Българската литература и началото на ХХІ век. 2004–2012“ (Департамент „Нова българистика“ на НБУ; Кралица Маб, 2013);
2. „Литература в междувековието. Поглед към българската литература. 2000–2003“ (Балкани, 2004).
Сборници (съставител)
„Социалистическият реализъм: нови изследвания“ (2008); „Соцреалистически канон / Алтернативен канон“ (2009); „Принудени текстове. Самокритика на български писатели. 1946–1962“ (2010); „Четене на Другия. Българска критика за унгарски книги. 2000–2010“ (2010); „Другият „Тютюн”: документи и спомени“ (2010); „1956: Унгарското въстание и българската литература. Творби и документи“ (2012); „НРБ-литературата: история, понятия, подходи“ (2012); „Хайка зъ вълци в българската литература и култура“ (2015); „9 септември 1944: литература и политика“ (2015) и др.

 

Избрани публикации:
1. A magyar felkeles bolgar abrazolasai [Български образи на унгарското въстание] – Naput, Budapest, № 8/ 2016, 77–94.
2. Конструиране и овластяване на „априлското поколение“. От сборника „Прилив“ (1961) през антологията „Поети на Април“ (1976) до първата книга „Априлски сърца“ (1981) – В: Генерация на властта: „априлското поколение“ в българската литература. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория”. Книга 13. Изд. „Кралица Маб”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2016, с. 13–89.
3. The Sovietization of Bulgarian Literature and the 'Bulgarization' of Socialist Realism – Studia Litteraria. Universitatis lagellonicae Cracoviensis. № 10 (2015), p. 333–345.
4. Политика на тишината – В: „Тихата лирика“ в българската литература. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория”. Книга 12, изд. „Кралица Маб”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, Катедра „Българска литература“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, София – Велико Търново, 2015, с. 32–71.
5. Третата стихосбирка „Прозрения“ и „третият период“ на П. К. Яворов – В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. Том 8, изд. „ЛЕНИ-АН“, Русе, с. 123–132.
6. Советское – просоветское – болгарское: литературно-политический проект оттепели в Народной Республике Болгарии (1961–1963 гг.) – В: Хронологiя радянськоi культури: константи и трасформацii. Киiв – Нiжин, 2014, с. 201–211.
7. Преобразуване на творчеството и пренаписване на биографията: антологии и мемоари на български писатели (1995–2011) – В: Кодовете на социализма в постсоциализма. Съст. Наталия Христова, изд. Нов български университет, С., 2014, с. 57–75.
8. Социалистическият реализъм: българският случай – В: Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория”. Книга 7, изд. „Кралица Маб”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2013, с. 137–157.
9. Дора Габе и Елисавета Багряна: преобразуване, адаптация, инкорпориране в литературата на НРБ – В: Неслученият канон. Български писателки от 1944 година до наши дни. Съст. Милена Кирова, изд. „Алтера“, С., 2013, с. 81–127.
10. НРБ-литературата: речници, диалози, (не)разбиране – В: НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория”. Книга 5, изд. „Кралица Маб”, изд. „Силуети“, Департамент „Нова българистика” на Нов български университет, С., 2012, с. 13–35.
11. Малая панорама болгарской поэзии/литературы после 1989 года – Дружба народов, № 8/ 2009, с. 198–210.
12. Димчо Дебелянов през 1907 година – В: Димчо Дебелянов. Юбилеен сборник с нови изследвания по случай 120 години от рождението му, изд. “Захарий Стоянов”, С., 2009, с. 157–173.
13. Дебати и тенденции в съвременната българска литература и техните европейски измерения (1989–2008) – В: В курсив и под линия. Тенденции и акценти в българската и унгарската литература (1989–2008) / Hangsulyok es sulyok. Tendenciak es tonusok a bolgar es a Magyar irodalomban (1989–2008), ИК Гутенберг/Napkut Kiado, Budapest, 2008, с. 41–68.

 

Творчески изяви:
Книги с поезия
1. „Балът на тираните“ (2016);
2. „София Берлин“ (2012);
3. „Kavekoltemenyek“ (Napkut Kiado, Budapest, 2007);
4. „Le temps d’un cafe“ (Еditions Caracteres, Paris, 2006);
5. „Кафепоеми“ (2003 – 1 изд.; 2005 – 2 изд.);
6. „Истински истории. Стихотворения по действителни случаи“ (2000);
7. „Мистификации“ (1999);
8. „Висящите градини на България“ (1997);
9. „Любовникът и Маестрото“ (1993);
10. „Post Festum. Надгробни надписи и стихотворения“ (1992).

 

Пиеси
1. „Гласовете на другите“ (първа постановка: 2006);
2. „Жана и Александър или Дон Жуан в старческия дом“ (първа постановка: 2004);
3. „Къщата на Иван“ (първа постановка: 2003);
4. „Една добра жена в една лоша зима“ (първа постановка: 2000).