facebook

ДепартаментНова българистика

Пособие по български език за чуждестранни студенти от ВМЕИ „В.И. Ленин” (сега Технически университет - София)

uch-01_184x250_fit_478b24840a

Пособие по български език за чуждестранни студенти от ВМЕИ „В.И. Ленин” (сега Технически университет - София)

Атанасова, М., М. Алмалех, К. Диамандиева

Научни и учебни издания

Атанасова, М., М. Алмалех, К. Диамандиева. Пособие по български език за чуждестранни студенти от ВМЕИ „В.И. Ленин” (сега Технически университет - София). Издателство на ВМЕИ „В. И. Ленин”, София, 1989. 128 с.

 

Учебник по български език за чужденци, които са студенти първи курс в Техническия университет, но вече са учили една година български. Учебникът съдържа упражнения върху езиков материал, извлечен от дисциплините, изучавани в първи курс в Техническия университет. Алмалех е автор на главите  „Сравнение”, „Взаимодействие, взаимовръзка, взаимозависимост” и „Движение” (съавтор М. Атанасова).