facebook

ДепартаментНова българистика

Ивритско-български речник. Второ издание

uch-05_184x250_fit_478b24840a

Ивритско-български речник. Второ издание

Алмалех, М.

Научни и учебни издания

Алмалех, М. Ивритско-български речник. КК „Труд”, Второ издание,  София, 2011, 523 с. + ХІІІ с.


Поради своята уникалност и изчерпването на пазара на луксозното първо издание, КК „Труд” прави Второ издание на речника.
Обемният том съдържа 26 000 думи, свободни и фразеологични словосъчетания и изрази от различни области на живота - религия, история, ежедневен бит, литература, техника, наука и др. Освен най-употребяваните думи в него са включени и архаизми, пословици и граматически термини. Речникът може да послужи и като учебник, защото представя характерните особености на езика и специфичните символи от религиозната традиция, които са непознати на българския читател.