facebook

ДепартаментНова българистика

Речник на чуждите думи

ivan-kasabov-u4_184x250_fit_478b24840a

Речник на чуждите думи

Иван Касабов (съавтор)

Научни и учебни издания

Речник на чуждите думи, Изд. Атлантис, С., 1996 и II допълнено издание 1999 (в съавторство).
Автори: Георги Армянов, Борислав Георгиев, Иван Касабов, Лилия Крумова-Цветкова, Сабина Павлова, Мария Чоролеева

 

В речника се включват думи и собствени имена от чужд произход от духовната сфера - изкуство, философия, религия, литература, както и лексика, свързана с политиката и бизнеса. Значително е мястото на думи, принадлежащи към международната културна лексика. Представянето им е актуализирано — остарелите и излезли от употреба думи не са включени, а дефинициите на включените са осъвременени. Тълкуванията им са съобразени с последните постижения на българските и световните изследвания.