facebook

ДепартаментНова българистика

Русский язык в мире бизнеса

uchebnik-i-georgieva_184x250_fit_478b24840a

Русский язык в мире бизнеса

Ирина Георгиева (съавтор)

Научни и учебни издания

Ирина Георгиева в съавторство с Т.Фед и Л.Янкова


Русский язык в мире бизнеса, издателство на Славянския университет, София, 1997.
Учебното пособие е предназначено за студенти от специалностите: „Икономика“, „Право“, „Финанси“, „Управление“. Целта е студентите да се запознаят със спецификата на руския език в съответното направление. Всеки отделен урок включва текст, въпроси и задачи към текста, лексикално-граматични упражнения и задания за развитие на речта.