facebook

ДепартаментНова българистика

"Здравейте- А1-А2“ - учебник по български език за чужденци

g-kurteva-1_184x250_fit_478b24840a

"Здравейте- А1-А2“ - учебник по български език за чужденци

Авт. Г. Куртева, Кр. Бумбарова, Ст. Бъчварова, под ръководството на Галина Куртева

Научни и учебни издания

„Здравейте- А1-А2“ - учебник по български език за чужденци, авт. Г. Куртева, Кр. Бумбарова, Ст. Бъчварова, под ръководството на Галина Куртева, изд. НБУ, 2013 г.


Учебникът „Здравейте” представлява  част от цялостен курс по български език за чужденци, съставен в съответствие с Европейската езикова рамка. Състои се от две части – ниво А1+ и ниво А2 +.
Първата част съдържа лексикален и  граматичен материал, необходим за създаването на основните езикови компетентности за  ниво А1, според Общата езикова рамка на ЕС.
Учебникът е предназначен за широка аудитория учащи- студенти, курсисти и всички, които се интересуват от българския език. Предвижда се съдържанието да бъде усвоено  в рамките на 150 учебни часа.  Методиката на учебния комплект „Добре дошли“ предполага работа с преподавател, но е възможно и  самостоятелно изучаване. Целта на авторите е студентите да придобият   основни езикови умения при  слушане, четене, говорене и писане. Учебните единици са градирани по начин, който следва прогресията на комуникативната компетентност на съвременния български език. От една страна се предлага стройна и логически обоснована граматична прогресия на различни езикови категории и единици,  а от друга страна  са подбрани основни и типични комуникативни ситуации, които отразяват съвременните реалии при общуване на хората в България.            
Към всяка част на учебника има по 1 компакт диск, който съдържа текстове и диалози, както и други задачи и упражнения за слушане и разбиране. 
 Лексиката в учебника обхваща около 1100 думи, с висока честотност и в адекватен контекст.