facebook

ДепартаментНова българистика

„1989“

1989-web_184x250_fit_478b24840a

„1989“

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„1989“. Поредица „Годините на литературата” – Книга четвърта. Съст. П. Дойнов. Изд. „Сиела“, С., 2010, 252 с.


Книгата съдържа текстове, представени за първи път на 15 май 2009 г. в Нов български университет по време на националната научна конференция „1989”, организирана от департамент „Нова българистика” на НБУ. Изследователи от различни академични центрове фокусират вниманието си върху граничната за българската и европейската история година – праг, който отделя, но и свързва Народна република България с Република България, комунистическата система с проблематичната (без)системност на Прехода, литературата на соцреализма с постмодерната литература. Сборникът разглежда 1989 не само като символ и емблема, но и като конкретно поле за решаващи събития и сюжети, за разгръщане на процеси и поява на текстове, които променят времето и мисленето на човека за времето.