facebook

ДепартаментНова българистика

„1956“

1956-web_184x250_fit_478b24840a

„1956“

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„1956“. Поредица „Годините на литературата“ – Книга първа. Съст. Пламен Дойнов. Изд. Нов български университет, С., 2007, 120 с.

 

Книгата съдържа текстовете, представени на конференцията на департамент „Нова българистика” на НБУ „1956”, състояла се на 5 октомври 2006 г. Това е опит чрез синхронния срез на времето в зоната на 56-а да се очертаят нови възможности за една различна литературна история, която съчетава в себе си и конкретния анализ на единични феномени, и процесуалната перспектива, свързваща годината с други „епохообразуващи моменти” в периода на Народна република България. Авторите Михаил Неделчев, Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов, Морис Фадел, Наталия Христова, Албена Вачева представят тълкувания за противоречивите срещи през 56-а между литературата и политиката, между общностните идеологии и частното живеене, между своевременното и несвоевременното в историята.