facebook

ДепартаментНова българистика

„1910“

1910-web_184x250_fit_478b24840a

„1910“

Съст. П. Дойнов, Й. Ефтимов

Други публикации

„1910“. Поредица „Годините на литературата“ – Книга пета. Съст. П. Дойнов, Й. Ефтимов. Изд. „Сиела“, С., 2011, 476 с.


Сборникът съдържа текстове, представени за първи път на едноименната конференция, състояла се на 18 и 19 юни 2010 г. в Нов български университет и в Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград. Книгата представя както общо осмисляне на значението на 1910-а, така и отделни ключови творби и автори, проявени в нейния календарен диапазон. Изследователи от водещи академични центрове изграждат своеобразна история на годината, в която се утвърждава персоналистичното ядро на литературния канон от началото на ХХ век. Заедно те търсят отговори на въпросите: Дали наистина това е най-ярката и най-цялостната година в българската литература? Доколко 1910-а е година предимно литературна? Какви съответствия и несъвпадежи могат да се открият между литературната, политическата, общосоциалната и общокултурната 1910? Какви преки и задочни диалози с чужди литератури и култури води българската? Какъв край и какво начало съдържа в себе си 1910? Отговорите са тук.