facebook

ДепартаментНова българистика

„1907“

1907-web_184x250_fit_478b24840a

„1907“

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„1907“. Поредица „Годините на литературата“ – Книга втора. Съст. Пламен Дойнов. Изд. Нов български университет, изд. „Сиела“, С., 2008, 280 с.


Книгата съдържа текстове, представени на конференцията на департамент „Нова българистика“ на НБУ, състояла се на 11 май 2007 г. Шестнадесет текста от петнадесет изследователи съграждат плътното историческо тяло на митичната за българските интелектуалци 1907-а. Приложенията представят годината в събития и дати, както и книгите на 1907-а. Богат на сюжети, идеи и интерпретации, сборникът наистина представлява (не само литературна) история на една година. Перфектен пример за това как могат да бъдат укротени в аналитично и дискусионно (не)съгласие диахронни и синхронни увлечения. Ето така се състоява рационалното сбъдване на една ретроутопия.