facebook

ДепартаментНова българистика

Персоналистът: Михаил Неделчев

00-00-0-sbornik-nedelchev_184x250_fit_478b24840a

Персоналистът: Михаил Неделчев

Съст. П. Дойнов

Други публикации

Персоналистът: Михаил Неделчев“. Библиотека „Присъствие“ – Книга 8. Съст. П. Дойнов. Изд. „Кралица Маб“. Департамент „Нова българистика“ на НБУ. С., 2022, 474 с., 20 лв. ISBN 978-954-533-206-7

 

Книгата е посветена на личността, изследванията и приносите на Михаил Неделчев (1942). В основата й са текстове, представени на юбилейната конференция в чест на неговата 80-годишнина, проведена в Нов български университет на 14 юли 2022 г., както и други статии от заявения тематичен спектър – за личността на литературния историк, за неговите новаторски идеи като „литературния персонализъм“ и за приносите му в изследванията на литературата на НРБ. Включени са солиден брой есета, спомени и поздравителни текстове по повод юбилеите на М. Неделчев от 2002, 2012 и 2022 г. В раздела „Критически архив“ намират място рецензии и слова за някои от емблематичните му книги. Сборник с критика за един от най-меродавните и проникновени български критици на ХХ и ХХІ век.