facebook

ДепартаментНова българистика

"Портретът на моя двойник" и "Жените на Варшава" от Г. Марков в бълг. литература и култура

000-00000-cover-g-markov_184x250_fit_478b24840a

"Портретът на моя двойник" и "Жените на Варшава" от Г. Марков в бълг. литература и култура

Съст. П. Дойнов

Други публикации

"Портретът на моя двойник” и „Жените на Варшава“ от Георги Марков в българската литература и култура. Съст. П. Дойнов. Поредица „Алтернативният канон: Творбите“ – Книга трета. Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, 276 с., 15 лв. ISBN 978-954-533-181-7

Сборникът описва и анализира мястото на „Портретът на моя двойник” и „Жените на Варшава“ от Георги Марков (1929–1978) в литературата на ХХ век. Акцентирано е както върху историята около написването и публикуването на произведенията, върху четенето на двете новели в сравнителен план с останалите текстове в едноименните книги, върху особеностите на наративните им модели и текстологически проблеми, свързани с по-късни преработки, така и върху мястото им в творчеството на Георги Марков като вероятни върхови постижения в неговата художествена проза, ролята им в литературата от 60-те години на ХХ век и в контекста на българската белетристика от периода на НРБ. Книгата съдържа текстове от конференцията, организирана в Нов български университет на 23 ноември 2018 г. – нови изследвания от Пламен Дойнов, Михаил Неделчев, Йордан Ефтимов, Морис Фадел, Иван Станков, Биляна Курташева, Мария Огойска, Методи Методиев, Пламен Антов, Михаела Илиева, Антоанета Алипиева, както и раздел „Критически архив“ и библиография за „Портретът на моя двойник” и „Жените на Варшава“.