facebook

ДепартаментНова българистика

"Хайка за вълци“ в българската литература и култура

al-kanon-hayka-valci_184x250_fit_478b24840a

"Хайка за вълци“ в българската литература и култура

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Хайка за вълци“ в българската литература и култура“. Съст. П. Дойнов. Поредица „Алтернативният канон: Творбите“ – Книга първа. Изд. „Кралица Маб”, департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2015, 352 с.


Сборникът представлява първи по рода си колективен критически прочит на „Хайка за вълци“ – знаменитият роман от Ивайло Петров (1923–2005), който преодолява нормите на мимикриращия социалистически реализъм през 80-те години на ХХ век. Статиите и есетата в книгата осветляват компромисите и заслепенията на соцреалистическата критика, акцентират върху алтернативността на „Хайка за вълци“ и търсят неизследвани досега тематични посоки, като в специални дялове се представят големите дебати около първите две издания на романа – през 1982/1983 и 1986/1987 г. „Хайка за вълци“ – един роман от края на НРБ – застава в началото на поредицата „Алтернативният канон: Творбите“. Знак, който следва да бъде разчетен през призмата на цялата категоричност на заявения изследователски избор.