facebook

ДепартаментНова българистика

Три студии

mh2_184x250_fit_478b24840a

Три студии

Михаил Неделчев

Други публикации

Михаил Неделчев. Три студии. София, 1992. Книгата включва студия за спора за „Веда словена”.


И по-скоро за поляризацията на българските интелигенти от последните две десетилетия на 19 в. Около случая „Веда словена”. Оказва се, че възпитаниците на европейските университети най-често са скептични относно истинността на публикуваните от Стефан Беркович песни. Докато повечето народоведи традиционалисти (Петко Славейков, Димитър Маринов, Цани Гинчев и др.) поддържат версията за уникалността на „родопското откритие”. Всъщност централната тема на книгата, която обединява трите студии е за съграждането от системи от биографии в хода на историческия процес. Някак естествено такива системи се съграждат около конфликтната ситуация с „Веда словена”. Разбира се, най-същностната за романтическата национална идеология система от биографии е „Левски и Ботев, Гоце и Яворов”. На нея е посветена втората студия, като е показано, че втората двойка работи и мисли по образеца на първата, че Гоце Делчев прави съзнателния избор за Яворов като за „свой Ботев”, но и самият Яворов възприема ролята. Третата студия анализира драматичното прижизнено социално битие, и не по-малко конфликтното посмъртно битие, на фигурата на най-противоречивия и същевременно най-възхваляван български политик – Стефан Стамболов. Показани са типовете митологизации и демитологизации, които в своя сблъсък не позволяват на биографския образ да бъде завършен в колективното съзнание на българина. Студиите непрекъснато прекрачват границите на политическата и общосоциална история и на историята на културата и литературата.