facebook

ДепартаментНова българистика

Страници за Иван Богданов

mn9_184x250_fit_478b24840a

Страници за Иван Богданов

Михаил Неделчев

Други публикации

Михаил Неделчев. Страници за Иван Богданов. Издание на НБУ, 2010, 55 стр.

 

Тази публикация съдържа големия доклад, изнесен на научната сесия, посветена на 100 г. от рождението на Иван Богданов. Студията представя етапите и стратегиите на творческото осъществяване на Ив. Богданов в много области на литературното творчество, литературната история и критика, на архивно-справочното дело. На базата на огромен материал е показана удивителната способност на Иван Богданов да се реализира пълноценно независимо от пречките, които тоталитарната система му създава. Студията на проф. Неделчев е принос в осмислянето на наследството на този голям наш изследовател и писател, най-вече с това, че показва единството на неговото огромно, енциклопедично, жанрово почти необозримо, творчество.