facebook

ДепартаментНова българистика

Яворов. Литературна личност. Истории на книги и стихотворения

mh7_184x250_fit_478b24840a

Яворов. Литературна личност. Истории на книги и стихотворения

Михаил Неделчев

Други публикации

Михаил Неделчев. Яворов. Литературна личност. Истории на книги и стихотворения. ИК „Дамян Яков”, 2004, 247 стр.

 

Отличена с Национална литературна награда на името на Яворов през 2008 г. За първи път тази награда се присъжда на критик. Наградата се дава през пет години. Ритуалното връчване е по време на януарските празници в Чирпан – родния град на поета. Книгата обобщава близо четвъртвековните опити на Михаил Неделчев да интерпретира творческите светове на трагическия ни поет. Тя представя оригиналната и широко популярна в литературоведската общност авторова  концепция  за  ходовете  на  съграждане  на Яворовата литературна личност, за изпълнените три основни социални роли на българската обществена сцена, за драматичното посмъртно битие на тази литературна личност. Чрез тази концепция биографията започва отново да „работи” за високото литературознание – а не да тича като куче пред каруцата. Разгърнати са и основните текстологически проблеми на Яворовото творчество: работата по вариантите, композирането и прекомпозиране на цикли и стихотворни сбирки. Защитена е идеята за „Подир сенките на облаците” като „единствената”, окончателна книга на поета. Видяно е уникалното място на Яворов в сакралната българска система от биографии: Левски и Ботев, Гоце и Яворов. Съотнесено е прозаичното и публицистичното творчество на Яворов, свързано с националноосвободителното движение на българите от Македония и Одринско празнично-ритуалния социален стил на движението, с митологиите и идеологиите му. Текстовете в книгата са цитирани от десетки колеги стотици пъти тезисите им са използвани за съграждане и на нови литературоведски концепции.