facebook

ДепартаментНова българистика

Етюди за Яворов

mh3_184x250_fit_478b24840a

Етюди за Яворов

Михаил Неделчев

Други публикации

Михаил  Неделчев.  Етюди   за  Яворов. „Издателско ателие Аб“, София, 1998.

 

„В пресечната точка на представите за персонализъм, краевековност и хуманизъм бихме  могли  да  кажем,  че  тази  критика  е не толкова радикално, колкото либерално демократична. Ала „критика” не е вярната дума за книгата на Михаил Неделчев. В нея има твърде много политическа есеистика, вдъхновена публицистика, документален био- и автографизъм. Изглежда, че нейният жанр може по-скоро да бъде изречен като послание и донякъде – като символ-верую на чувството за гражданско-хуманна призваност. Все позиции, амбивалентно схващани в края на нашия век. Но може би точно с „краевековното“ ще дойде началото на следващото столетие?” – така професор Милена Кирова в свой отзив за вестник „Култура” характеризира тази малка библиографска книжка, издадена в малък тираж предимно и „за приятели”. Направена като юбилейно издание, книжката свидетелства за авторовата необходимост в края на всяко десетилетие да бъде проверено как работят отново и отново формулираните през 70-те години теоретически и литературноисторически идеи, да бъдат актуализирани, да се надграждат прочити и интерпретативни схеми, семиозисът Яворов да добива нови времеви планове. (През лятото на 1989 година бе издадена като самиздат библиографската брошура „Трагизмът у Яворов”). Чисто литературоведските етюди тук са подкрепени от документалистика и публицистика. Самото луксозно издаване на книжката бе форма на даване на наградата „Критическо око” от „Издателско ателие Аб”.