facebook

ДепартаментНова българистика

Двете култури и техните поети

m-nedelchev-2012_184x250_fit_478b24840a

Двете култури и техните поети

Михаил Неделчев

Други публикации

Двете култури и техните поети. Михаил Неделчев. НБУ, С., 2012, 144 стр. ISBN 978-954-535-723-7


Авторът разграничава и разглежда културите от късната социалистическа епоха (1962-1989) – културата на стоическата нормалност и културата на ускореното с оглед на идеологическите съображения време. Сред разгледаните поети са, от една страна, Иван Цанев, Екатерина Йосифова, Борис Христов – представени съответно чрез проговарянето, оставането у дома, при себе си и жестът на оттеглянето, а от друга страна, Любомир Левчев, Стефан Цанев и Владимир Башев – имената, емблеми на априлското поколение в литературата. Между двете култури, които авторът представя – са включени и други автори като Константин Павлов, Николай Кънчев, Биньо Иванов, Христо Фотев, Иван Теофилов, Радой Ралин и др.