facebook

ДепартаментНова българистика

Апология на литературната история

mn10_184x250_fit_478b24840a

Апология на литературната история

Михаил Неделчев

Други публикации

Михаил Неделчев. Апология на литературната история. Издание на НБУ, 2011, 62 стр.

 

Книгата съдържа шест текста, които амбициозно синтезират идеите на проф. Неделчев за същността на литературната история. Тук е неговото слово, дало заглавието на книгата, от церемонията при удостояването с титлата „Почетен професор на НБУ”. Друг текст е неговият манифест „Явяването на литературноисторическата реконструкция”. Към тях се добавят и разнородните „Тезиси върху литературната история”, написани като колегиална провокация към членовете на „Литературноисторическата школа на НБУ”. А два други текста представят върху конкретни сюжети как работи литературната история, как се случва литературноисторическото.