facebook

ДепартаментНова българистика

Междуписания. Захарий Хр. Зограф – Неофит П. П. Рилски

m-ogoyska1_184x250_fit_478b24840a

Междуписания. Захарий Хр. Зограф – Неофит П. П. Рилски

Мария Огойска

Други публикации

Мария Огойска. Междуписания. Захарий Хр. Зограф – Неофит П. П. Рилски. Издателство „Петко Венедиков”, София, 2010, 312 стр.

 

За първи път се публикува пълната кореспонденция на Захарий Зограф с Неофит Рилски (1835-1853) като самостоятелен корпус и, както заявява съставителката, нейната задача е била „да бъде представено цялото богатство от взаимоотношенията на Учителя и Иконописеца на фона и на вътрешните съотнасяния на различните общности, с които те са свързани. Публикувани са и писма от Зографа до годеницата му Катерина хаджи Гюрова, както и кореспонденцията му с чорбаджи Вълко Теодорович, игумена на Рилски манастир Йосиф, Хаджи Гюро Христович, Христо Хаджи Гюров, Коста Моровенов, Панайотаки Х., Димитър Костович Каракалфин, Найден Геров и др. Добавени са цели писма или фрагменти от обкръжението на Зографа и Неофит Рилски, които оформят контекста на техните отношения. Книгата съдържа две коли цветни приложения с репродукции на икони, стенописи, пощенски картички, писма и документи.
Писмата са коментирани в студията на М. Огойска „Светът на Захарий Зограф и Неофит Рилски, прочетен в кореспонденцията им.” (страници 7-78 от книгата).
„Студията към „Междуписанията” е тъкан, чиито гъсти и енергични бодове блещукат в ръцете на читателя. Сякаш си в авантюрна книга за вярата, нацията, култура- та...”

М.Б.