facebook

ДепартаментНова българистика

По ръба на сравнението. Яворов и „Ролинг Стоунс“ и други не/възможни интертекстове

biljana-korica_184x250_fit_478b24840a

По ръба на сравнението. Яворов и „Ролинг Стоунс“ и други не/възможни интертекстове

Биляна Курташева

Научни и учебни издания

Биляна Курташева. „По ръба на сравнението. Яворов и „Ролинг Стоунс“ и други не/възможни интертекстове“. Изд. „Жанет 45“, Пловдив, 2018, 228 с.

Възможно ли е да четем паралелно стихотворение на Яворов и парче на Ролинг Стоунс? А Константин Павлов и Ницше? А остаряването у Далчев през Гео Милев? Книгата изпробва границите на междутекстовия диалог днес върху примери от българската и световната литература. Анализът често върви „по ръба на сравнението”, като предлага успоредни четения на привидно неуспоредими текстове и полета. Така изникват неподозирани неща за познати и не толкова познати текстове и автори, за самите начини, по които съпоставяме, и за отношението между литературата и света тук и сега.