facebook

ДепартаментНова българистика

Литература в междувековието. Поглед към българската литература 2000-2003

p-dojnov-a_184x250_fit_478b24840a

Литература в междувековието. Поглед към българската литература 2000-2003

Пламен Дойнов

Други публикации

Пламен Дойнов. „Литература в междувековието. Поглед към българската литература 2000-2003“. Изд. „Балкани“, С., 2004, 300 с.


Тази книга е скоропостижна критическа хроника на междувековната литература (2000–2003), която непрестанно припомня 90-те години на XX век... Впрочем, това е една от най-характерните черти на междувековната литература – да удължава отминалия век, да повтаря тенденции и почерци, заявили се още в краевековието. В книгата по-подробно или по-бегло са представени и анализирани процесите в българската литература и мнозинството нови книги от български автори, проявили се между края на XX и началото на XXI в. – тенденции, заглавия и имена, за които си струва да се говори.