facebook

ДепартаментНова българистика

Българската поезия в края на ХХ век, Част втора

p-doinov-1_184x250_fit_478b24840a

Българската поезия в края на ХХ век, Част втора

Пламен Дойнов

Други публикации

Пламен Дойнов. „Българската поезия в края на ХХ век”, Част втора. Изд. “Просвета”, С., 2007, 542 с.


В тази книга българската поезия от края на ХХ век не е мислена сама по себе си, а в контекста на цялата литературна среда, на нейните художествени движения и културни проекти, в историческа, социологическа и философска перспектива. Тук стремежът е в панорамната картина да се представи всичко, което създава образа на поетическите 90-те, без да се фаворизира нито една тенденция или движение.
Втората част на книгата се фокусира върху тенденцията пренаписване на традициите, анализира българската постмодерна поезия с дебатите около нея и постмодерните трансформации на различни естетически категории, разглежда подробно теми и почерци на новия автентизъм и на лекото писане, извършва разрез на краевековната поезия в зоната на една-единствена година – 1996-а, предлага социооптики към проблема за четенето и тиражите на стихосбирките през 90-те, към феномена „премиера на книга” и поезията на актьоритe.