facebook

ДепартаментНова българистика

Bulgaria under Communism

00-bulgaria-under-communism_184x250_fit_478b24840a

Bulgaria under Communism

Пламен Дойнов (съавтор)

Научни и учебни издания

Ivaylo Znepolski, Mihail Gruev, Momtchil Metodiev, Martin Ivanov, Daniel Vatchkov, Ivan Elenkov, Plamen Doynov. „Bulgaria under Communism”. Series: Routledge Histories of Central and Eastern Europe. Routledge. London and New York, 2018, 462 p.

В края на 2018 г. реномираното издателство „Рътлидж” издаде солидния том „Bulgaria under Communism“ („България под комунизъм“) от авторски екип: Ивайло Знеполски, Михаил Груев, Момчил Методиев, Мартин Иванов, Даниел Вачков, Иван Еленков, Пламен Дойнов. Книгата проследява историята на комунистическа България от 1944 до 1989 г. Разгръща се като подробен и многостранен разказ за историята на политическата система. В хронологичен ред е представено изграждането на социалистическата държава, укрепването й в мирно време и проникването й във всекидневния живот, нейните вътрешни кризи, постепенното й отслабване и самоунищожение. Книгата е най-цялостното изследване на английски език за България от епохата на комунистическия режим, представен и като система, и като всекидневие.