facebook

ДепартаментНова българистика

A magyar felkelés és a bolgár irodalom

p-doinov-f_184x250_fit_478b24840a

A magyar felkelés és a bolgár irodalom

Plamen Dojnov

Други публикации

Plamen Dojnov. „1956 – A magyar felkelés és a bolgár irodalom“. Napkút Kiadó, Budapest, 2017, 174 s.
[Пламен Дойнов. „1956 – Унгарското въстание и българската литература“. Превод от български Янош Темеши. Превод на стиховете Дьорд Сонди. Изд. „Напкут“, Будапеща, 2017, 174 с.]


Издадената в Унгария книга на Пламен Дойнов представя литературноисторически студии за отзвука сред българските писатели на унгарската революция срещу съветската окупация. Изследвани са дискусиите в София от 1956/1957 г., които се опитват да ревизират догмите на социалистическия реализъм. Десетски страници са посветени на езиковото поведение на „априлското поколение“, на творби и жестове на Пеньо Пенев, Атанас Славов, Владимир Башев и др. В специално приложение са включени унгарски преводи на емблематични български текстове, реагиращи на събитията в Унгария – стихотворението-позив, разпространено нелегално от Йордан Русков през ноември 1956 г., откъси от дневника на Чудомир, есето на Георги Марков „Унгарската есен“ и др.