facebook

ДепартаментНова българистика

Темпоральные предлоги в русском и болгарском языках и их синонимия

monografia-i-georgieva-1_184x250_fit_478b24840a

Темпоральные предлоги в русском и болгарском языках и их синонимия

Ирина Георгиева

Други публикации

Темпоральные предлоги в русском и болгарском языках и их синонимия, ХЕРОН ПРЕС, София, 2004.


Авторът изследва употребата на руските и българските темпорални  предлози, определя техните синонимни връзки, които разкриват богатството на руския и българския език в сферата на темпоралните отношения. Специално внимание се обръща на разликите между  двата езика, които обуславят трудностите и грешките в речта на обучаващите се. В края на всеки раздел се формулират правила за употребата на анализираните конструкции въз основа на съпоставката между руския и българския език.