facebook

ДепартаментНова българистика

Естетическата същност на християнството

e-dvorianova-2-new_184x250_fit_478b24840a

Естетическата същност на християнството

Емилия Дворянова

Други публикации

Емилия Дворянова. „Естетическата същност на християнството“. Изд. „Фенея”, С., 2004, 156 с.


Етическа ли е същността на християнската религия? Да, би отговорила традицията. Но книгата на Емилия Дворянова съдържа един наистина необикновен поглед към християнството – неговата същност се търси не в сферата на етическото, а в естетическото измерение на човешкото битие. Чрез едно детайлно и чувствено проникване в глъбините на творческия акт, авторката обосновава оригиналната си гледна точка – християнството като глобална естетика на битието. За това спомага и изящният стил на книгата, който ще достави удоволствие не само на специалистите, но и на всеки, в чиито интереси се вписва тази тема.