facebook

ДепартаментНова българистика

проф. дфн Иван Касабов

проф. дфн Иван Касабов

проф. дфн Иван Касабов е роден през 1952 г. Завършва специалността „Българска филология“ през 1974 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1975 г. защитава дисертация в Института за български език при БАН. Започва работа там, като през 1999 г. става заместник-директор на Института. В Нов български университет преподава от 1993 г. През 2006 г. получава степента „доктор на филологическите науки“. От 1993 до 1996 г. е заместник-декан на Бакалавърски факултет. От 1995 до 1997 г. е ръководител на департамент „Лингвистика и чуждоезиково обучение“. Сред по-важните му публикации са книгите: . "Семантичен речник-минимум" (Изд. “Св. Кл. Охридски”, 1990), «Граматика на семантиката», (Изд. “Св. Кл. Охридски”, 2007), "Универсален енциклопедичен речник " (ИК "Свидас", София, 1999 I том, 2003 II). Автор е над 50 научни статии.