facebook

ДепартаментНова българистика

доц. д-р Борислав Георгиев

доц. д-р Борислав Георгиев

Доц. д-р Борислав Георгиев е роден през 1958 г. Завършва специалността „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1984 г. През 1993 г. защитава докторска дисертация От 1985 г. до 2005 г. работи в Института по български език при БАН. В периода 1988 – 2007 г. води седмичната рубрика „Езикова култура с Борислав Георгиев“ в Българското национално радио. В Нов български университет Борислав Георгиев преподава функционална грамотност и комуникативна граматика на българския език, езикова антропология, езикова прагматика, социолингвистика и семиотика на писмения текст. Умира през 2020 г. Доц. д-р Борислав Георгиев е автор на публикации в областите на на граматиката, правописа, правоговора, семантиката, прагматиката и антропологията на съвременния български език, както и в областта на тестологията. Той е сред съставителите на „Нов правописен речник на българския език“ (2002 г.) и „Речник на чуждите думи“ (1996).