facebook

ДепартаментНова българистика

проф. Михаил Неделчев

проф. Михаил Неделчев

Михаил Неделчев е литературен историк, почетен професор на Нов български университет. Той е сред учредителите на департамент „Нова българистика“ в НБУ през 1994 г. и негов ръководител (1998–2010). През 2011 г. създава Литературноисторическата школа „Д-р Кръстьо Кръстев“ на НБУ. Преди 1989 г. работи като редактор във в. „Литературен фронт“, в сп. „Родна реч“ и в отдел „Литературно наследство“ на издателство „Български писател“. През 90-те години на ХХ в. възстановява сп. „Демократически преглед“, на което е главен редактор. Председател е на Дружеството за либерално знание и либерални проекти „Гражданин“. От 2000 г. е председател на Сдружението на български писатели. След края на комунистическия режим участва в създаването на Съюза на демократичните сили и става част от ръководството на Радикалдемократическата партия. Народен представител в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ Обикновено народно събрание, в което е председател на Комисията по радио и телевизия. Автор на десетки книги, сред които „Социални стилове, критически сюжети“ (1988), „Личности на българската литература“ (1999), „Размишления по българските работи“ (2003), „Яворов. Литературна личност, истории на книги и стихотворения“ (2004), „Литературноисторическата реконструкция“ (2011), „Цензурираните класици“ (2011), „Двете култури и техните поети“ (2012), „Любов и литература“ (2013). „Ефектът на раздалечаването. Студии за литературата на Народна република България“ (2015), „Морал и политика. Страници за Тодор Влайков“ (2015), „Яворов. Сюжетите на последните години“ (2016), „Как работи литературната история? Нови съчинения в три тома. Том 1: Литературноисторически обзорни сюжети“ (2019) и др. Отличен е с наградата „Христо Г. Данов“ в категория „Хуманитаристика“ (2003), с множество национални литературни награди, между които „Иван Радославов и Иван Мешеков“ (2007), „Яворов“ (2008) и „Тодор Влайков“ (2008), първа награда за книга в раздел „Хуманитаристика“ на Портал „Култура“ (2016). През 2012 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен, а през 2018 г. става носител на Националната награда за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов.