facebook

ДепартаментНова българистика

Актуално

banner-info-atanas-slavov_678x410_crop_478b24840a
17.01.2020 16:30

Десети Атанас-Славови четения: „Провокациите на Атанас Славов – вчера и днес“

Корпус 1, Център за книгата, Книжарница

Организатори:
Център за книгата
департамент „Нова българистика“

Водещ:

доц. д-р Йордан Ефтимов

Дискутанти:
проф. Михаил Неделчев,
проф. Пламен Дойнов д.н.,
доц. Морис Фадел,
д-р Мария Огойска

Участници:

студенти и преподаватели

Превърналите се в традиция Атанас-Славови четения се провеждат за десета поредна година.

Атанас Василев Славов (1930–2010) е български писател, изкуствовед, семиотик, поет и сценарист с международно признание. През 2004 г. дарява личната си библиотека и архивни материали на НБУ. Департамент „Нова българистика“ със съдействието на Университетски архив и Библиотеката на НБУ организира ежегодни четения в негова памет.

Четенията тази година са посветени на предизвикателствата на Атанас Славов в областта на литературознанието, семиотиката, фолклористиката, историята на дизайна.