facebook

ДепартаментНова българистика

гл. ас. д-р Илвие Конедарева

гл. ас. д-р Илвие КонедареваДепартамент: Нова българистика

Телефон: -

E-mail: ikonedareva@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Образование:
- 2014 г. - доктор по направление 2.1 Филология (Съвременна българска литература), СУ "Св. Климент Охридски";
- 2009 г. - магистър по филология - МП "Литературознание", СУ "Св. Климент Охридски";
- 2008 г. - бакалавър, специалност "Българска филология", СУ "Св. Климент Охридски";
- 2008 г. - специалист по журналистика, специалност "Кореспондент на средствата за масово осведомяване".

Отличия:
- Носител на наградата за критика на фондация "Блага Димитрова";
- Носител на наградата на Съюза на учените в България - млад учен за 2014 г.


Публикации: