ДепартаментНова българистика

Доц. д-р Морис Фадел

Доц. д-р Морис Фадел

e-mail: mfadel@nbu.bg

 

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: Теория на литературата, история на българската, руската и западноевропейските и американските литератури

Допълнителни изследователски интереси: Философия, социология

Възможности за експертиза в областта на: Теория на литературата, философия на езика

Преподавателски интереси в областта на: Теория и практика на текстоизграждането, Теория на литературата, история на българската, руската и западно европейските и американските литератури, печатни медии

 

Образование:

■ 1991 г. – 32 ЕСПУ с изучаване на руски език „Св. Климент Охридски“

■ 1996 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по български език и литература и преподавател по български език и литература в средните училища;

■ 2000 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по философия;

■ 2002 г. – Институт за литература към БАН – доктор по теория и история на литературата с дисертация на тема „История и интерпретация във възгледите на Пол де Ман“

 

Участие в международни и национални проекти:

■ Активен постоянен участник в дългосрочния проект на департамент „Нова българистика“ „Годините на литературата“ с ръководител доц. Пламен Дойнов (2008 - );

■ Активен постоянен участник в дългосрочната научноизследователска програма на департамент „Нова българистика“ „Литературата на Народна република България (1946–1990)“ с ръководител доц. Пламен Дойнов (2008 –);

■ Активен постоянен участник в дългосрочната научноизследователска програма на департамент Нова българистика на НБУ „Съвременната българска литература (след 1990 г.)“ (2014 –);

■ Участник в литературноисторическата школа на НБУ към Департамент „Нова българистика“ с ръководител проф. Михаил Неделчев (2011 –);

■ Ръководител на проекта на департамент Нова българистика при НБУ „Тайните поетически вечери“ (заедно с доц. Йордан Ефтимов (2010-2011).

 

По-важни публикации:

 

Монографии

1. Животното като литературна провокация: „анималистиката“ на Емилиян Станев. Издателство на Нов български университет, С., 2010.

2. Пол де Ман: опити с невъзможното. Издателски център „Боян Пенев“ при Институт за литература – БАН. С., 2002.

 

Участие с доклад в международни конференции:

1. Crime Fiction and Religion. Конференция 25th International Conference on British and American Studies, Университет на Тимишоара / Румъния, 21 – 23. 05. 2015

2. Beyond Anthropocentrism: Transformations of Criminal Genre in Science Fiction. Конференция Crime Fiction Here and There and Again, Университет в Гданск / Полша, 11. – 13. 09. 2014

3. Questioning Humanity through Animality. Конференция Literature and Humanity in the 21th century, Университет в Нитра / Словакия. 17. 10. 2013

4. The Case of Crime Fiction: Reading and Values. Конференция Crime Fiction – Here and There, Now and Then. Университет в Гданск / Полша, 9-11. 11. 2012

5. Poetry, Oblivion, Translation. Конференция Translation and Memory. Университет в Портсмут / Великобритания, 05. 11. 2011