ДепартаментНова българистика

Доц. д-р Емилия Дворянова

Доц. д-р Емилия Дворянова

e-mail: dvoryanova@abv.bg

 

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: творческо писане, литературна теория и история

Допълнителни изследователски интереси в областта на: християнска религия и естетика

Възможности за експертиза в областта на:  Българистика, Философия, Библейски изследвания

Преподавателски интереси в областта на: Творческо писане, есеистика, литературознание

 

Образование:

■ 1991 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – доктор по философия (тема на дисертацията: „Естетическата същност на християнството“)

■ 1986 – 1990 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – аспирантка в катедра „Логика, Етика, Естетика“

■ 1979 – 1984 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – студентка специалност философия

■ 1973 – 1977 г. – Софийска музикална гимназия – специалност пиано

 

Членство в организации:

■ Член на Управителния съвет на Сдружение на български писатели (2000 – 2003);

■ Член на БАУЖ (Българска асоциация на университетските жени).

 

Награди:

■ Награда на Портал за култура, изкуство и общество и на Фондация „Комунитас“ за 2015 г. за „При входа на морето“;

■ Награда „Роман на годината – 2015“ на Национален дарителски фонд „13 века България“ за „При входа на морето“;

■ Национална награда за литература на Министерството на културата „Христо Г. Данов“ за 2007 г. в раздел Българска художествена литература за „Земните градини на Богородица“;

■ Награда за литература „Огнище“ 1996 г. за „Passion или смъртта на Алиса“.

 

Публикации:

■ „Естетическата същност на християнството“. Монография. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1992

■ „Къщата“. Роман. София: ИК „Арета“, 1993

■ „Passion или смъртта на Алиса“. Роман. София: ИК „Обсидиан“, 1995.

■ „La Velata“. Новела. София: ИК „Фенея“, 1998

■ „Госпожа Г.“. Роман. София: ИК „Фенея“, 2001

■ „Земните градини на Богородица“. Роман. София: ИК „Обсидиан“, 2006

■ „Концерт за изречение (опити върху музикално-еротическото)“. Роман. София: ИК „Обсидиан“, 2008

■ „Освен литературата“. Есета. София: ИК „Парадигма“, 2011

■ „При входа на морето“. Роман. София: ИК „Обсидиан“, 2014

 

Преводи на други езици:

■ Passion ou lа morte d'Alissa, translated by Marie Vrinat, editions federop 2006

■ Les Jardins interdit translated by Marie Vrinat, editions aden, 2010

■ Chaconne, translated by Marie Vvrinat, editions Rued’ulm, 2015

■ Concerto for a Sentence—An Endeavor in the Musical-Erotic, to be translated by Elitza Kotzeva and published in 2016 by Dalkey Archive Press