ДепартаментНова българистика

Актуално

banner-info-26-11_678x410_crop_478b24840a
26.11.2019 16:30

Среща на Клуба по творческо писане на НБУ

Как изглежда и как звучи една литературна творба

Корпус 1, Център за книгата, книжарница

Организатори:
Център за книгата
департамент „Нова българистика“ 


Водещи:
проф. д-р Борис Сергинов и проф. Виолета Дечева д.н.

Модератори:
доц. Пламен Дойнов д.н.,
доц. д-р Йордан Ефтимов,
доц. д-р Емилия Дворянова

Участници:
студенти и преподаватели от департаментите „Нова българистика“, „Дизайн“ и „Театър“

Срещата ще представи измеренията на възможното сътрудничество между автор на художествен текст, дизайнер и изпълнител. Ще бъдат обсъдени перспективите за създаване на дизайн на текста и образ на творбата, границите между изкуствата и употребите на едно художествено произведение.