ДепартаментНова българистика

Актуално

img-0044_678x410_crop_478b24840a
11.11.2019 13:00

Конкурс за академична длъжност „професор“

Корпус 1, Зала 20

Организатори:
Департамент „Нова българистика“

Председател на научно жури:
проф. д-р Дияна Янкова, НБУ

Научно жури:
проф. д-р Амелия Веселинова Личева, СУ
проф. дфн Антоанета Петрова Алипиева, ШУ
проф. д-р Антония Веселинова Велкова–Гайдаржиева, ВТУ
проф. дфн Николай Аретов Аретов, Институт за литература при БАН
проф. Мони Алмалех, д.н., НБУ
доц. д-р Йордан Ефтимов, НБУ

Кандидат по конкурса за професор:
доц. Пламен Дойнов, д.н.